Zontágh János


 A  WANDERERS  együttes

(1963 - 1976)

Történet
       
I. Boldog békeidők. Amikor még minden szép volt…….. (1963-1969)
        II. A „Nagy Csapat” (1969-1970)
        III. Barátokkal, még elég magasan. (1970-1973)
        IV. Lejtmenet (1973-1976)

Beszélgetés Haász Alberttel. /2003./


Interjú Haász Alberttel a Zenetudományi Intézet archívumából

Zenék
       
Hajtóvadászat
        Preludium


Beszélgetés Haász Alberttel.  /2003./

 
ZJ
: A Wanderers története így fejeződött be:
És többet már nem is léptek fel.
De nem is hiányoztak senkinek.
Egyetértesz a történet utolsó mondatával?

HA: Részben. Mert még egy-másfél év után is volt, hogy megállítottak az utcán ismeretlen, vagy csak látásból ismert fiatalok, érdeklődtek, hogy mi van velünk, vagy sajnálkoztak a dolgok ilyetén alakulásán. De azon helyek vezetői is hasonlóképpen nyilvánultak meg, ahol addig gyakrabban felléptünk. De az tény, hogy távozásunkkal nem keletkezett észrevehető űr.

ZJ: Nyilván nagyon sokszor végiggondoltad, elemezted az akkor történteket, hogy mikor, mi volt az a momentum, ami akkor sorsotok alakulását erre, vagy arra fordította. Hogyan látod ezt ma, és másként–e, mint, ahogy akkor láttad?

HA: Nézd, a Wanderers történetében nincs semmi különleges. Mondhatnám akár, hogy szokványos történet. Inkább csak abban különbözik nagyon sok így-úgy hasonlótól, hogy jóval hosszabb az átlagosnál, hiszen több mint tizenhárom évet fog át, amiben a legjellemzőbb, legmeghatározóbbak éppen a magyar beat-zene hőskorának évei. A velünk egy időben startoló zenekarok tagjai szinte kivétel nélkül kedvtelésből kezdték ezen zenélési formát. Aligha volt közöttük olyan, akinek az első pillanattól kezdve az járt a fejében, hogy majd egyszer ebből fog megélni, netán’ még híres ember is lesz. Mindenki egy jópofa kísérletnek, kalandnak tartotta az egészet.

ZJ: És ez az általad általánosnak nevezett szemlélet mikor kezdett megváltozni?

HA: Ez zenekaronként változó. Na, meg persze egyénenként is. Mindig is voltak, - és nyilván ma is vannak - olyan fiatalok, akik egyáltalán nem dédelgetnek semmiféle ábrándot magukban pop-zenei karrierrel kapcsolatban. De az „úttörőknél”, a pályát 1961 és 1964 között kezdőknél ez úgy 1965-1967 között kezdett körvonalazódni. És nagyjából ekkortól indult meg a helyezkedés, a komolyabb verseny az egzisztenciálisan minél jobb pozíciókért. Addig inkább csak a szórakozás, ill. mások szórakoztatása volt a cél. Ettől az időtől kezd jellemzővé válni az állandó fluktuáció a zenekarokon belül /és között/, ami a bandák jelentős részének korai megszűnéséhez, vagy évtizedes küszködéséhez /lásd: Wanderers/ vezetett.

ZJ: És ennek mi volt a magyarázta?

HA: Először is ne feledkezzünk meg arról, hogy itt 18 és 25 év közötti fiatalokról van szó – többségében - ami már eleve magyarázatot ad a jelenség nagy részére. Mint mondtam, amikor elkezdték a közös zenélést, nem gondolták, hogy ez milyen irányba vezet. Kaland volt. Később azonban már kezdett kivilágosodni a jövő útja, aminek bejárását nem sokan vállalták, másokkal pedig a többiek nem akartak annak nekivágni.

ZJ: Részleteznéd ezt egy kicsit?

HA: Volt, aki továbbra is hobbyként kívánta ezt az egészet csinálni. Mások viszont rájöttek, /vagy megmagyarázták nekik/, hogy dönteniük kell. És ekkor a tag/tagot:
- kilépett, mert a tanulás, illetve a hivatás mellett döntött, /itt a szülői ráhatás szerepe is meghatározó volt/;
-  kilépett, mert más zenekartól kecsegtetőbb ajánlatot kapott, illetve elküldték, mert kiszemelt utódja jobb volt, vagy várhatóan több hasznot hajthatott a zenekarnak;
-    kilépett, ill. elküldték, mert összeveszett a zenekarvezetővel;

-    kilépett, ill. elküldték, mert más stílust szeretett/szerettek volna játszani;
- kilépett, ill. elküldték, mert nem volt hajlandó – vagy nem tudott – „beszállni” a közös énekfelszerelés megvásárlásába;
-    behívták katonának;
-    disszidált;
-   feloszlott a zenekar, mert nem volt próbaterem;……... és így tovább.

Szóval a beat-zenész közeg állandó mozgásban, forrásban volt. A befektetett energiát - zenekaronként és időszakonként változóan - 30-50-80%-ban az emésztette fel, hogy a tagcsere/tagcserék után a zenekar ismét színpadképes állapotba kerüljön.(Ez – főleg az 1970-es évek elejéig – minimum 50-60 szám színvonalas előadását jelentette!)

„A történelem, a háborúk története” és „a háborúban hallgatnak a múzsák”. – mondják. A pop együttesek története – a tagcserék, feloszlások, újjáalakulások története.

Vészhelyzetekben pedig a zenekar nem tud új, saját számokat alkotni. Idő sincs rá, és a gondolatokat is a napi problémák megoldása köti le. Ez nem az építés, hanem a tűzoltás, illetve kárfelszámolás időszaka. Ezért nem véletlen, hogy az igazán maradandót alkotó zenekarok /az ősrégiek közül az Omega és az Illés, a későbbiek közül a Hungária, Neoton, LGT, Fonograf, és - ide sorolható - a „Demjén-féle”- BERGENDY is/ akkor tudtak folyamatosan saját szerzeményekkel jelentkezni, amikor hosszú időn keresztül ezek a problémák elkerülték őket.

ZJ: És akkor milyen szempontok döntötték el, hogy ki, milyen magasra emelkedett, ill. emelkedhetett?Nyílván ebben a kultúrpolitikának – ahogyan azt sokan és sokszor említették – jelentős szerepe volt.

HA: Nem szeretnék mindenkinél okosabb lenni, hiszen ezek a nyilatkozók, túlnyomó többségükben, szintén „nagy idők tanúi”. De mégis az a véleményem, hogy a kultúrpolitikának a politika része erősen fel van nagyítva! Az érthető, hogy a beat azon jelenségeit, amelyek az akkori idők általánosan elfogadott, és kívánatosnak tartott gondolkodási, és – főleg – viselkedési irányvonalát rossz irányba befolyásolhatták, igyekeztek háttérbe szorítani! (Láthatunk ilyen törekvéseket ma is, pedig régen túl vagyunk azon, amin túl vagyunk.) De ezek visszaszorítása nem, - vagy csak minimális mértékben - volt politikai indíttatású. Annál is inkább, mivel a zenekarok működésében alig-alig található olyan - politikailag kifogásolható momentum, ami bármiféle veszélyt jelentett volna. (Erről mostanában persze sokan egészen másként nyilatkoznak. Többségük már akkor is rendszer elleni tiltakozónak tartja magát, ha azt énekelte: „folyton hull az eső, mikor lesz már jó idő?”) De hát én is abban a korban éltem! És láttam, amit láttam. Viszont a kultúrálatlan megjelenés, és – főleg – a hasonló színpadi viselkedés, az sokkal inkább volt „tiltott” kategóriájú, mert ez az ifjúság, időnként nem is kis részére, valóban nem kívánt hatást gyakorolt.

ZJ: Tehát szerinted a kulturáltság a megjelenésben, a viselkedésben, és – talán még – a zenélésben a döntő tényező volt?

HA: Áh, dehogy. De azért ez is számított. Ugyanúgy, ahogy az élet minden területén a szerencse. Meg a kudarctűrő képesség. A megingatlan következetesség, kitartás és optimizmus. És nem elhanyagolható tényező volt a zenekarvezetői gátlástalanság: hogy ne okozzon neki lelki problémát kitenni akár a zenekar legrégebbi és legrendesebb tagját, ha egy összességében hasznosabb embert tud helyette bevenni. Vagy, ha el kell áztatni valahol a konkurenciát.

ZJ: És a tudás mennyit számított? Na, meg a pénz?

HA: Én most felsoroltam néhány dolgot, ami mind-mind számított. Többet – kevesebbet. De a két legfontosabb szempont közül az egyik valóban a tudás volt. A pénz – kevésbé. Ez utóbbi addig a mértékig volt nagyon fontos, amíg a zenekar olyan felszereléssel tudott a színpadra kiállni, amely megfelelt az akkor általános színvonalnak. (Na persze ezt sem volt könnyű - és főleg nem olcsó - elérni.) De ez akkor úgy működött, hogy a zenészek a keresetük túlnyomó részét a zenekari felszerelés fejlesztésére fordították. Nagy többségük – a kezdetekben szinte mindenki – csak mellékállásban, hivatalos megfogalmazás szerint „amatőrként” zenélt. Persze a szülői besegítés sokat jelentett. De, ha ez a szint meg volt, akkor már a pénz szerepe a „befutásban” másodlagossá vált. Két igazán döntő tényező volt:

1.A tudás. /A zenészek egyéni képességei, az előadott számok színvonala, és a produktum fogadtatása, népszerűsége./
2. Az előnyös származás, családi- és környezeti háttér.

Aki ebben a két kategóriában magas „pontszámot” kapott – az csaknem biztos „befutó” volt. Akik csak az egyikben voltak ”jók”, azoknak az előbb felsorolt, kevésbé fontos szempontoknál kellett „pluszpontokat gyűjteniük” .

Azok viszont, akik minkét fő szempont szerint gyengék voltak, azok hiába produkáltak „kiemelkedően” a kevésbé fontosakban, minimális esélyük maradt.

ZJ: Az, hogy a tudás szerepe döntő volt – az érthető, és nagyon helyes. De miként kell értelmezni a 2. számú főszempontot?

HA: Megpróbálom diplomatikusan megfogalmazni: Az, hogy az illető milyen kapcsolati tőkével rendelkezik, és ez milyen szempont szerint alakult ki.

ZJ: Jó. Hát, aki érti – érti. És ma ez a helyzet mennyiben más?

HA: Én csak a pályafutásom szűk másfél évtizedéről tudok határozott véleményt mondani. A mai helyzetben – azt hiszem – a pénz, a tudáson kívül, szinte mindent képes pótolni. Ezért, ha az előbbi elemzésemet vesszük alapul, a tudás - ma is jó, ha van, de már nem annyira létfontosságú.

ZJ: A WANDERES-nek,a Te általad felsorolt kategóriák alapján,milyen minősítést adnál?

HA: Összességében, jó zenekar volt, csak „talán” nem elég jó! A kulturált megjelenés, viselkedés, játékstílus – mondjuk: jeles. Viszony a szerencsével: . Zenekarvezetői gátlástalanság: elégtelen. Kitartás, következetesség, töretlen optimizmus: közepes. A két legfőbb szempontban: a színpadi produktum nem volt rossz, de viszonylag rövid időszakokat leszámítva, nem volt olyan, hogy arra akár a szakma, akár a közönség felkapta volna a fejét. Kellemes, színvonalas zene – semmi extra. (Ámbár ilyen produktummal nem egy zenekar ért el szép karriert!) Ami viszont a 2. számú főszempontot illeti, ott soha egy percig nem volt esélyünk a jó pozícióra.

ZJ: Ezek szerint azért olyan nagy igazságtalanság nem történt, hogy zenekarodnak nem sikerült maradandót alkotnia, és bekerülnie a ”magyar beat halhatatlanjai” közé?

HA: Hát, ha az előnyös származás meghatározó szerepétől eltekintünk /ami már eleve hatalmas igazságtalanság, de – sajnos – érthető és természetesnek mondható jelenség/ akkor valóban nem. Ha röviden akarom a Wanderers pályáját jellemezni /kis túlzással/: Ha ott volt valahol – mindenki örült neki. Ha nem volt ott – senkinek nem tűnt fel. Egy kicsit bővebben és másként: Ha több lehetőséget kapott volna a rádiótól, televíziótól, hanglemezgyártól saját számainak a népszerűsítésére, megismertetésére – sok rajongója lett volna. Így viszont különösebben tényleg senkinek sem hiányzik. (Nem is nagyon jut az emberek eszébe.)

ZJ: Ha valaki mostanság szeretné hallani az egykori Wandererst, sikerülhet ez neki?

HA: Mint az az együttes történetéből kiderül két Wanderers–számot a Magyar Rádió bármikor le tudna játszani /Hajtóvadászat, Preludium/, hiszen az meg van a szalagtárban. (Az egy más dolog, hogy vagy harminc éve ez egyik szerkesztőnek sem jutott eszébe.) Egyébként a Preludium - igaz 1989-ben készült, felújított változatban - és a Hajtóvadászat ezen a  weblapon is megtalálható.

(2016.-os kiegészítés: Örvendetes fordulat történt 2014.-ben. Lásd a WANDERERS történet végét!-  Z.J.)

ZJ: Befejezésként annyit hadd mondjuk, hogy a zene máig komoly szerepet játszik életedben! Valamint arról is ejtsünk szót, hogy csalódottság ide, keserű szájíz oda 1976 csak a színpadon  jelentette pop-zenei pályád végét, mert egyébként ..........

HA: Egyébként pedig itt fejezzük be. Aki pedig még további részletekre kiváncsi a WANDERERS utáni időkből az bőséges információra lel a www.HaaszAlbert.hu honlapon.

Zenék
        Hajtóvadászat
        Preludium